مقاله تاثير ويتامين D3 بر ميزان نيتريک اکسايد در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير ويتامين D3 بر ميزان نيتريک اکسايد در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتيپل اسکلروزيس
مقاله نيتريک اکسايد
مقاله ويتامين D3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قسامي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ژند يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسيبي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مولتيپل اسکلروزيس از دسته بيماري هاي خود ايمن مزمن سيستم عصبي مرکزي با اتيولوژي ناشناخته است. ويتامين D3 توان تعديل سيستم ايمني را دارد. نيتريک اکسايد يکي از عوامل مخرب سيستم ايمني و يک فاکتور مهم در تخريب ميلين است. در اين مطالعه اثر مصرف کوتاه مدت ويتامين D3 بر ميزان نيتريک اکسايد در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در مطالعه کارآزمايي باليني دو سوکور حاضر ۶۰ بيمار مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس به طور تصادفي در دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. گروه شاهد(۳۰ بيمار) درمان رايج و گروه مورد (۳۰ بيمار) علاوه بر درمان رايج، ماهانه مقدار ۳۰۰۰۰۰ واحد ويتامين D3 به صورت تزريقي به مدت ۶ ماه دريافت نمودند. ميزان نيتريک اکسايد قبل و بعد از درمان در هر دو گروه اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که سطح نيتريک اکسايد در گروه تحت درمان با ويتامين D3 نسبتا کاهش مي يابد (از ۱۱٫۱±۱۲٫۴ به ۸٫۹±۹٫۸ ميکرومول در ليتر) ولي اين کاهش معني دار نمي باشد. در حالي که در گروه کنترل ميزان نيتريک اکسايد افزايش مي يابد (از ۱۷٫۷±۱۸٫۴ به ۱۶٫۸±۲۲٫۰۷ ميکرومول در ليتر).
نتيجه گيري: ويتامين D3 هر چند توليد نيتريک اکسايد را کاهش داده ولي اين کاهش معني دار نيست. لازم است مطالعات بيشتري به منظور ضرورت استفاده از ويتامين D3 در درمان بيماري انجام شود.