مقاله تاثير ويژگي هاي خاک بر روان آب و فرسايش خاک در اراضي جنگلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثير ويژگي هاي خاک بر روان آب و فرسايش خاک در اراضي جنگلي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان آب
مقاله فرسايش خاک
مقاله باران ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاويان عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: آزموده علي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني كريم
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش خاک يک چالش جهاني بوده که به طور جدي منابع آب و خاک را تهديد کرده و يکي از مهم ترين چالش هاي زيست محيطي به شمار مي رود. يکي از متغيرهاي مهم و قابل بررسي بر فرايند روان آب و فرسايش خاک، ويژگي هاي خاک مي باشد. لذا اين پژوهش براي بررسي شماري از متغيرهاي موثر خاک در روان آب و فرسايش خاک، در دو پايگاه پژوهشي جنگلي واقع در محدوده شهرستان ساري انجام شده است. در ادامه در ۱۵ نقطه تصادفي از هر پايگاه، مبادرت به ايجاد باران مصنوعي با بهره گيري از دستگاه همانندساز باران شد. همزمان نمونه برداري خاک نيز از نقطه مجاور همانند سازي از عمق ۲۰-۰ سانتي متري برداشت شد. نتايج نشان داد که متغيرهاي رطوبت پيشين خاک، ماده آلي، وزن مخصوص ظاهري و درصد ذرات شن به ترتيب بيشترين تاثير را در توليد روان آب دارند. همچنين در فرايند فرسايش خاک نيز به ترتيب متغيرهاي درصد ماده آلي، رطوبت پيشين خاک و سيلت بيشترين تاثير را در اراضي جنگلي داشته اند. نتايج مدل چند متغيره خطي نشان داد که با بهره گيري از ۳ متغير درصد ماده آلي، رطوبت پيشين خاک و رس مي توان ميزان روان آب و فرسايش خاک را به ترتيب با ضريب تبيين ۰٫۶۳۸ و ۰٫۷۰۱ برآورد نمود.