مقاله تاثير و نقش کلاس هاي آموزش زبان انگليسي در افزايش هوش هيجاني و سازه‌ هاي مربوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات زبان و ترجمه (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير و نقش کلاس هاي آموزش زبان انگليسي در افزايش هوش هيجاني و سازه‌ هاي مربوط
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله سواد هيجان
مقاله ضريب هوشي
مقاله درون فردي
مقاله ميان فردي
مقاله كنترل استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمي آذر
جناب آقای / سرکار خانم: پيش قدم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناوري صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج بسياري از تحقيقات حاكي از آن است كه هوش هيجاني (EQ) بيش از ضريب هوشي (IQ) مي تواند در موفقيت زندگي و تحصيلي نقش ايفا كند (گلمن، ۱۹۹۵). از اين رو چگونگي ارتقاي سواد هوش هيجاني مورد توجه بسياري از محققان در اين حوزه قرار گرفته است. از ميان رويکردهاي مختلف براي افزايش اين هوش به نظر مي رسد کلاس هاي زبان انگليسي با توجه به ماهيتشان قادر به انجام اين مهم باشند. پژوهش حاضر در صدد بررسي تاثير و نقش کلاس هاي آموزش زبان انگليسي بر افزايش هوش هيجاني و سازه هاي مربوط به آن برآمده است. بدين منظور دو گروه کنترل به ترتيب از دبيرستان ها و موسسات زبان انتخاب گرديدند. پرسش نامه هوش هيجاني (بار-آن، ۱۹۹۶) در ابتدا و انتهاي يک دوره شش ماهه به زبان آموزان داده شد. نتايج تحليل داده ها با استفاده از آزمون تي نشان داد كه هوش هيجاني و زير سازه هاي «درون فردي»، «ميان فردي» و «کنترل استرس» در موسسات زبان نسبت به دبيرستان ها افزايش چشمگير داشته است. در پايان، در اين راستا پيشنهاداتي ارايه گرديده است.