مقاله تاثير پارامترهاي عملياتي برش وايرکات بر روي ميکروسختي لايه آلياژي سطحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثير پارامترهاي عملياتي برش وايرکات بر روي ميکروسختي لايه آلياژي سطحي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وايرکات
مقاله ميکروسختي
مقاله ذوب مجدد
مقاله آلياژسازي سطحي
مقاله ولتاژ مدار باز
مقاله توان موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي نيستانك علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اديب نظري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يکي از اهداف فرايند ماشينکاري قطعات بهبود خواص مکانيکي آنها متناسب با نوع کاربرد آنها مي باشد. در اين تحقيق به بررسي آزمايشگاهي اثرات پارامترهاي عملياتي ماشينکاري بر روي لايه هاي ميکروني سطح قطعه کار پرداخته شده است. براي اين منظور با توجه به انجام ذوب مجدد، آلياژسازي سطحي و لايه دوباره منجمد شده در سطح قطعه کار ماشينكاري شده با ماشين وايركات، تغييرات ميکروسختي سطح قطعه کار با تغييرات پارامترهاي عملياتي مورد بررسي قرار داده شده است. تحقيق انجام شده نشان داده با استفاده از پديده آلياژ سازي سطحي، با نفوذ مواد سيم در سطح ماشينکاري شده و با انتخاب پارامترهاي عملياتي و انتخاب سيم برش مناسب، مي توان خواص مکانيکي سطح قطعه کار را همزمان با پروسه ماشينکاري بهبود داد. در اين تحقيق نشان داده شده با تغيير پارامترهاي عملياتي نظير افزايش توان موثر، ولتاژ مدار باز، مي توان نفوذ مواد سيم در لايه سطحي قطعه کار را افزايش داد در حاليکه با افزايش زمان خاموشي پالس و فشار دي الکتريک، نفوذ مواد سيم در لايه سطحي قطعه کار را مي توان کاهش داد و در نهايت با افزايش اين پارامترهاي عملياتي و با تغيير آلياژ شکل گرفته بر روي سطح و نيز مورفولوژي آن، مي توان ميکروسختي لايه سطحي را متناسب با نياز تغيير داد.