مقاله تاثير پارامترهاي عملياتي و طراحي در طبقه بندي پودر با استفاده از سيکلون و مخزن ته نشيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير پارامترهاي عملياتي و طراحي در طبقه بندي پودر با استفاده از سيکلون و مخزن ته نشيني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقه بندي پودرها
مقاله انتقال نئوماتيکي
مقاله سيکلون
مقاله مخزن ته نشيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترکش اصفهاني محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: عجمين فهادان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايلچي زاده ميلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتقال هوايي به جابجايي مواد توسط هوا درون لوله گفته مي شود. سرعت هوا در اين سيستم ها يک عامل حياتي مي باشد. در اين پروژه از انتقال در فاز رقيق با سرعت ۱۰m/s استفاده شده است. مواد از درون هاپرها توسط شير هاي گردان وارد خط لوله شده و توسط جدا کننده هاي خاصي از قبيل سيکلون ها در مکانهاي مورد نظر جدا مي شوند. جدا کننده ها بسته به اينکه چگونه طراحي شده باشند، قدرت جدا سازي مواد تا يک حد مشخص از لحاظ اندازه ذره را دارند. در اين پروژه از اين اصل براي طبقه بندي مواد از نظر اندازه ذره استفاده شده است. به اين ترتيب که مواد پس از ورود به لوله وارد يک مخزن ته نشيني وزني مي شوند. در اين مخزن با توجه به نوع طراحي آن و پارامترهاي عملياتي مثل سرعت هوا و خواص فيزيکي ذره، مواد درشت تر از ۷۴ mμ جدا شده، مواد ريزتر وارد سيکلون گرديده و در آن از هوا جدا مي گردند. اين سيستم با تالک، کائولن و سيليس آزمايش شد که تاثير عوامل پيش گفته روي راندمان جداسازي آورده شده است.