مقاله تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر خواص مکانيکي فولاد D6AC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر خواص مکانيکي فولاد D6AC
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمليات حرارتي
مقاله فولاد
مقاله فلوفرمينگ
مقاله اسپينينگ
مقاله D6AC
مقاله سرد کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده امير
جناب آقای / سرکار خانم: مفيد محمدعمار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ضمن مطالعه شکلدهي لوله فولادي جنس D6AC به روش فلوفرمينگ مستقيم، به منظور بررسي تاثير پارامترهاي مختلف عمليات حرارتي بر خواص قطعه، چرخه هاي مختلف عمليات حرارتي طراحي شده و خواص مکانيکي و تغييرات ريزساختار پوسته فلوفرم شده، مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور از دماهاي آستنيته ۸۵۰، ۹۰۰ و ۹۵۰oC براي زمانهاي ۱۵ و ۳۰ دقيقه و سرد کردن در ۵۱۰oC به مدت ۱۰ دقيقه و سپس سرد کردن در روغن ۶۰oC استفاده شده است. بازگشت اوليه به مدت ۲ ساعت در ۲۵۰oC و بازگشت نهايي به مدت ۲ ساعت در دماهاي ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰ و ۴۵۰oC انجام شد. بررسيها نشان مي دهد که چرخه عمليات حرارتي بهينه، آستنيته کردن در ۸۵۰oc به مدت ۳۰ دقيقه و بازگشت نهايي در ۳۰۰oC است، زيرا علاوه بر ايجاد استحکام بالا و چقرمگي شکست مناسب، به دليل ريزدانه بودن آستنيت اوليه، ويژگيهاي نرمي آن نيز مطلوب است.