مقاله تاثير پارامترهاي غلظت، pH، دما و فشار بر حذف آرسنيک از آب آشاميدني با استفاده از فرآيند اسمز معکوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير پارامترهاي غلظت، pH، دما و فشار بر حذف آرسنيک از آب آشاميدني با استفاده از فرآيند اسمز معکوس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرسنیک
مقاله آب آشامیدني
مقاله فرآیند اسمز معکوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبي محمدشاكر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدحامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آرسنيک سومين عنصر گروه پنجم جدول تناوبي است و يکي از عناصر کمياب در پوسته زمين است که از لحاظ فراواني در رده بيستم قرار دارد. اين ماده در کشاورزي، دامداري، پزشکي، الکترونيک، صنعت و متالورژي کاربرد دارد و از راههاي طبيعي و فعاليت انسان وارد محيط زيست شده و سبب آلودگي آن ميگردد. آب يکي از منابع انتقال آرسنيک در محيط زيست مي باشد. مطالعات مختلف ارتباط معني دار بين غلظت بالاي آرسنيک در آب آشاميدني و سرطانهاي کبد، سوراخ بيني، ريه، پوست، مثانه و کليه در مردان و زنان، پروستات و کبد در مردان را مشخص نموده است. هدف از انجام اين تحقيق تعيين تاثير پارامترهاي موثر بر عملکرد غشا اسمز معکوس در حذف آرسنيک از آب مي باشد.
روش کار: در اين تحقيق حذف آرسنيک با استفاده از غشا اسمز معکوس با مدول مارپيچي (مدل TE 2521 ساخت شرکت CSM کره) مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت. محلول مورد استفاده به صورت سنتتيک در آزمايشگاه و با استفاده از آرسنات سديم تهيه گرديد و عملکرد سيستم تحت تاثير پارامترهاي غلظت آرسنيک، فشار،pH  و دماي محلول ورودي مورد بررسي قرار گرفت. در هر حالت ميزان جريان عبوري به ازاي واحد سطح غشا و سرعت عرضي نيز اندازه گرفته شد. براي هرحالت پس از ۳۰ دقيقه نمونه هاي مورد نظر برداشت و به روش نقره دي اتيل دي تيوکاربامات (آزمايش شماره۳۵۰۰- As B  استاندارد متد) تحت آزمايش قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاصل از آزمايشات و اندازه گيري ها نشان داد پارامترهاي غلظت، pH، دماي محلول ورودي و فشار در عملکرد غشا اسمز معکوس مدل TE 2521 تاثير داشته و افزايش و يا کاهش هر کدام منجر به تغيير در راندمان و عملکرد آن مي گردد. شرايط مطلوب و بهينه عملکرد غشا تحت تاثير پارامترهاي فوق به صورت زير تعيين گرديد: فشار در محدوده ۲۱۰ – ۱۹۰ پوند بر اينچ مربع، غلظت در محدوده ۰٫۲ – ۰٫۵ mg/L در ليتر، دما در محدوده oC30 – 25 و pH در محدوده ۸ – ۶٫ راندمان حذف آرسنيک در شرايط بهينه عملکرد سيستم در حدود ۹۹ – ۹۵ درصد اندازه گرفته شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل و راندمان قابل قبول و بالاي عملکرد، مي توان اين روش را به عنوان روشي موثر در حذف آرسنيک در مناطق داراي آب آلوده به آرسنيک به کار برد.