مقاله تاثير پارامترهاي ماشينکاري تخليه الکتريکي در مرحله پرداخت بر روي سرعت براده برداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين ساخت و توليد از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير پارامترهاي ماشينکاري تخليه الکتريکي در مرحله پرداخت بر روي سرعت براده برداري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماشينکاري تخليه الکتريکي
مقاله سرعت براده برداري
مقاله فولاد سردکار
مقاله آناليز آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاطفي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صلح جويي نصرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير پارامترهاي مختلف ماشينکاري تخليه الکتريکي از قبيل شدت جريان جرقه، ولتاژ جرقه، زمان روشني پالس و زمان خاموشي پالس بر روي سرعت براده برداري با استفاده از الکترود مس بر روي قطعه کار (فولاد سردکار (DIN1.2379 مورد بررسي قرار گرفته است. طراحي آزمايش به صورت فاکتوريل کامل در مرحله پرداخت ماشينکاري انتخاب شده و از تحليل آماري بر روي داده هاي آزمايش در اين تحقيق استفاده شده است. در نهايت به منظور انتخاب مناسب پارامترهاي ماشينکاري تخليه الکتريکي، يک مدل رياضي براي دستيابي به سرعت براده برداري مطلوب، ارايه شد.