مقاله تاثير پذير عملکرد قيمتي سهام از ساختار مالکيت در طول بحران بازار سرمايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثير پذير عملکرد قيمتي سهام از ساختار مالکيت در طول بحران بازار سرمايه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار مالکيت
مقاله عملکرد قيمتي سهام
مقاله بحران بازار سرمايه
مقاله نسبت تمرکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدي سركاني سيديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: نوري فرد يداله
جناب آقای / سرکار خانم: پوربرات فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار مالکيت يکي از عوامل تعيين کننده نظام حاکميت شرکتي است . هدف اين مقاله پاسخگويي به اين پرسش مي باشد، آيا عملکرد قيمتي سهام مي تواند بر ساختار مالکيت در طول بحران بازار سرمايه تاثير بگذارد يا خير؟ به عبارتي ديگر به ارزيابي اثر مالکيت بر عملکرد قيمتي سهام در طول دوره بحران مالي پرداخته شود.
در اين پژوهش اثر ساختار مالکيت شرکتي بر عملکرد قيمتي سهام در دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۴ مورد آزمون قرار مي گيرد. اطلاعات مورد نياز، با استفاده از سايت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوري گرديد. نمونه آماري، شامل ۹۳ شرکت مي باشد، و فرضيه ها به دو روشGLS  وOLS  آزمون شدند.
بازده غير نرمال (شاخصي براي عملکرد قيمتي سهام) به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدل
CAPM  بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعي از بازده مورد انتظار، بازده غير نرمال بدست آمد. نتايج تحقيق نشان داد که ساختار مالکيت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالي بر عملکرد قيمتي سهام در طول دوره بحران مالي از عوامل تاثيرگذار در نظر گرفته مي شوند. عملکرد قيمتي سهام رابطه اي مثبت با ساختار مالکيت، تمرکز مالکيت  و تعداد سهامداران مالي دارد.