مقاله تاثير پراکندگي متون و ماهيت ميان رشته اي بر رفتار اطلاع جويي فيزيکدانان و منجمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثير پراکندگي متون و ماهيت ميان رشته اي بر رفتار اطلاع جويي فيزيکدانان و منجمان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار اطلاع جويي
مقاله رفتار اطلاعاتي
مقاله فيزيک
مقاله نجوم
مقاله دانشمندان
مقاله ميان رشته اي
مقاله پراکندگي متون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي مهمويي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با نگاهي درون رشته اي به بررسي رفتار اطلاع جويي دانشمندان زيرشاخه هاي مختلف فيزيک و نجوم مي پردازد و تاثير دو عامل ماهيت ميان رشته اي حوزه پژوهشي و پراکندگي متون را بر رفتار اطلاع جويي آنان بررسي مي کند. روش پژوهش عبارت است از پيمايش ۱۱۴ دانشجوي دکترا و عضو هيئت علمي در رشته فيزيک و نجوم در کالج دانشگاهي لندن که در سال ۲۰۰۶ انجام شده است. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که حوزه هايي که بيشتر ماهيت ميان رشته اي دارند و يا پراکندگي متون آنان بيشتر است اغلب از روش جستجوي عمومي براي يافتن اطلاعات بهره مي برند. اين مطالعه نشان داد که استفاده از متون ساير حوزه ها صرفا به معني پراکندگي متون نيست. مطالعه همچنين تفاوتهاي درون رشته اي را در رفتار اطلاعاتي منجمان و فيزيکدانان آشکار کرد و نشان داد که در مطالعات رفتار اطلاعاتي براي پرهيز از خطر تعميم نادرست يافته ها بهتر است که جامعه پژوهش به يک حوزه تخصصي خاص محدود شود.