مقاله تاثير پربيوتيک (prebiotic) اينولين (inulin) بر شاخص توليد و تراکم باکتريايي دستگاه گوارش فيل ماهيان (Huso huso) جوان پرورشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير پربيوتيک (prebiotic) اينولين (inulin) بر شاخص توليد و تراکم باکتريايي دستگاه گوارش فيل ماهيان (Huso huso) جوان پرورشي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينولين
مقاله پربيوتيک
مقاله تراکم باکتريايي
مقاله توليد
مقاله فيل ماهي (Huso huso)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كناري عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مازنداني رئوف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از پربيوتيك ها به عنوان مواد غذايي غير قابل هضم كه به طور موثري سلامتي ميزبان را از طريق تحريك و يا محدود كردن رشد باكتري هاي موجود در روده تحت تاثير قرار مي دهند، ايده جديدي در آبزي پروري مي باشد. اين تحقيق با هدف بررسي عملکرد اينولين به عنوان پربيوتيک در سه سطح ۱، ۲ و ۳ درصد که جايگزين سلولز جيره شاهد شده بودند بر شاخص توليد و تراکم باکتريايي دستگاه گوارش فيل ماهيان (Huso huso) جوان پرورشي در حوضچه هاي فايبرگلاس ۸۰۰ ليتري در شرايط پرورشي يکسان انجام پذيرفت. بچه ماهيان با ميانگين وزني ۰٫۳۸±۱۶٫۱۴ گرم و با تراکم ۵۰ عدد (با ميانگين بيوماس اوليه ۵۸/۸۲۱ گرم به ازاي هر تيمار) به مدت ۸ هفته با جيره هاي آزمايشي تغذيه شدند. نتايج نشان داد شاخص توليد در تيمارهايي که از سطوح متفاوت پربيوتيک اينولين تغذيه کرده بودند در مقايسه با ماهيان گروه شاهد کاهش يافت و اختلاف معني داري بين آنها مشاهده گرديد (P<0.05) در هفته هشتم پرورش با افزايش سطح اينولين در جيره، روند کاهشي در شمارش کلي باکتريايي، شمارش کلي مخمر و قارچ و تعداد کل لاکتوباسيلوس هاي روده مشاهده گرديد. بيشترين تراکم لاکتوباسيلوس ها در سطح ۱ درصد اينولين در جيره غذايي مشاهده گرديد ولي تفاوت معني داري در نرخ بازماندگي ماهيان تيمارهاي مختلف حاصل نشد. نتايج اين مطالعه نشان داد که سطوح متفاوت پربيوتيک اينولين قابليت تاثيرگذاري بالايي بر کارايي توليد در فيل ماهي پرورشي ندارند و اين نوع پربيوتيک نمي تواند مکمل مناسبي براي جيره غذايي فيل ماهي باشد.