مقاله تاثير پرتو گاما بر آلودگي هاي باكتريايي و خواص حسي ميگوي سفيد منجمد هندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۴۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير پرتو گاما بر آلودگي هاي باكتريايي و خواص حسي ميگوي سفيد منجمد هندي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميگو
مقاله آلودگي هاي باكتريايي
مقاله پرتو گاما
مقاله بسته بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي سده فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: افشاريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاريه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي سيدكمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: ايازي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميگو يكي از محصولات صادراتي مهم كشور است كه از نظر تغذيه و اقتصادي مهم مي باشد. به دليل فاسد شدن سريع اين محصول، استفاده از روشي كه بتواند بدون ايجاد اثرات منفي كنترل آلودگي هاي ميكروبي اين محصول را امكان پذير سازد، بسيار حايز اهميت است. در اين كار تحقيقاتي، پرتودهي محصول ميگوي استان هرمزگان به منظور كنترل آلودگي هاي ميكروبي آن انجام شد. نمونه هاي مورد آزمايش از كارگاه هاي فرآوري و بسته بندي ميگو در بندرعباس و هم چنين از مزارع پرورش ميگو در استان هرمزگان تهيه شده و به صورت منجمد به آزمايشگاه ميكروب شناسي پژوهشكده كشاورزي، پزشكي و صنعتي كرج انتقال داده شد. آن گاه، آلودگي هاي باكتريايي ميگو به لحاظ تعداد باكتري هاي مزوفيل هوازي، استافيلوكوكوس آریوس، و كلي فرم ها، تعيين وجود يا عدم وجود ويبريوپاراهموليتيكوس و سالمونلا مورد بررسي قرار گرفت. نمونه ها تا دزهاي مختلفي پرتودهي شده و آلودگي هاي باكتريايي نمونه ها مجددا بررسي گرديد. بنابراين دز مطلوب براي كاهش اين آلودگي ها و به ويژه براي از بين بردن آلودگي باكتريايي ويبريوپاراهموليتيكوس در ميگوي فرآوري شده و فرآوري نشده، برابر ۲ كيلوگري تعيين گرديد. بررسي آلودگي هاي باكتريايي ميگو پرتودهي نشده و پرتودهي شده پس از يك سال نشان داد كه دز ۲ كيلوگري پرتو گاما به خوبي اين آلودگي ها را كنترل نموده و باكتري ويبريوپاراهموليتيكوس را نيز از بين مي برد. چهار نوع بسته بندي متفاوت  (Pet.pe Pp.Pe Bopp Pe.20) براي نگه داري نمونه هاي ميگو به مدت يك سال و در دماي-۱۸oc با تكيه بر خواصي چون رنگ، بو، بافت، طعم ميگو و شكنندگي و دوخت پذيري بسته بندي بررسي گرديد. بسته بندي Pet.pe براي نگه داري ميگو پرتودهي شده در دماي انجماد و به مدت ۱۲ ماه به لحاظ جنس مناسب تشخيص داده شد ولي براي ميگوي پرتودهي نشده جنس بهتر، از آن بسته بندي Pp.pe مي باشد.