مقاله تاثير پروبيوتيك هاي تك سويه، دو سويه و چند گونه بر عملكرد، مرفولوژي روده و پارامترها ايمني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير پروبيوتيك هاي تك سويه، دو سويه و چند گونه بر عملكرد، مرفولوژي روده و پارامترها ايمني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتي
مقاله پروبيوتيک
مقاله عملکرد
مقاله مرفولوژي روده
مقاله سيستم ايمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني تواني شعبان رحيمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ترشيزي محمدامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير پروبيوتيك ها به عنوان ميكروارگانيسم هاي مفيد براي سلامتي حيوان ميزبان مي توانند عملكرد، دستگاه گوارش و سيستم ايمني را تحت تاثير قرار دهند. با توجه به تنوع محصولات پروبيوتيكي در دسترس، هدف از انجام تحقيق حاضر مقايسه تاثير پنج نوع پروبيوتيك بر عملكرد، مرفولوژي روده و برخي شاخص هاي ايمني و خون شناسي جوجه هاي گوشتي مي باشد. پروبيوتيك هاي مورد آزمايش به ۴۸۰ قطعه جوجه خروس گوشتي براي مدت ۴۹ روز تغذيه شدند. عملكرد به تفكيك دوره هاي آغازي، رشد، پاياني و كل دوره بررسي شد. نمونه هاي روده كوچك در سنين ۲۱، ۳۵ و ۴۹ روزگن از نظر مرفولوژي مطالعه شدند. به عنوان پاسخ ايمني عيار پادتن عليه گلبول قرمز گوسفند و و اكسن نيو كاسل اندازه گيري شد. عملكرد در دوره هاي مختلف تحت تاثير نوع پروبيوتيك قرار گرفت. ويژگي هاي مرفولوژي پزهاي روده كوچك تحت تاثير نوع پروبيوتيك استفاده شده بود. فاكتورهاي خوني و ايمني تحت تاثير نوع پروبيوتيك مصرفي قرار نگرفت. توجه به نوع و تركيب ميكروارگانيسم هاي موجود در فراورده هاي پروبيوتيك با توجه به هدف استفاده كننده و كارايي فراورده ها ضروري مي باشد.