مقاله تاثير پستي و بلندي و زمان در تشكيل خاك با مواد مادري آهكي تحت شرايط نيمه خشك منطقه رجئين ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير پستي و بلندي و زمان در تشكيل خاك با مواد مادري آهكي تحت شرايط نيمه خشك منطقه رجئين ميانه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رده بندي
مقاله توپوگرافي
مقاله زمان
مقاله مواد مادري آهكي
مقاله انتي سول
مقاله اينسپتي سول
مقاله پروفيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تكوين، تكامل، طبقه بندي، خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيكوشيميايي خاك هاي دشت رجئين در استان آذربايجان شرقي تحت تاثير توپوگرافي هاي مختلف، به عنوان يك عامل خاكساز و در شرايط آب و هوايي نيمه خشك بر روي مواد مادري آهكي مورد بررسي قرار گرفت. اين دشت به مساحت ۴۲۰۰۰ هكتار در فاصله ۳۵ كيلومتري جنوب شرقي ميانه از توابع استان آذربايجان شرقي قرار دارد. خاك هاي منطقه داراي رژيم رطوبتي زريك و رژيم حرارتي مزيك مي باشند. ارتفاع متوسط دشت ۱۲۹۰ متر از سطح دريا بوده و ميانگين بارندگي و دماي ساليانه آن به ترتيب ۳۰۵٫۴ ميلي متر و ۱۲٫۹ درجه سانتيگراد مي باشد. سه واحد فيزيوگرافي شامل جلگه هاي مرتفع، دشت هاي آبرفتي دامنه اي و دشت هاي آبرفتي رودخانه اي در منطقه تشخيص داده شد. طبق نتايج آزمايشگاهي و مشاهدات صحرايي به نظر مي رسد عمده ترين عامل هاي خاكسازي كه سبب ايجاد اختلاف در خصوصيات خاك هاي منطقه شده، توپوگرافي و زمان است. وجود تنوع توپوگرافي از جلگه هاي مرتفع بالايي تا زمين هاي كنار رودخانه ها و نيز ميزان هرزآب سطحي و مقدار آب نفوذ يافته به درون خاك و انتقال عمودي املاح و مواد در درون نيمرخ خاك توسعه و تكوين خاك ها را تحت تاثير قرار داده است. خاك هاي انتي سول در دشت هاي آبرفتي رودخانه اي و دشت هاي آبرفتي دامنه اي جنوبي مشاهده مي شوند. اين خاك ها بدون تكامل پروفيلي بوده و توزيع آهك ثانويه در پروفيل خاك ديده نمي شود و فقط داراي يك افق سطحي اكريك مي باشند. خاك هاي اينسپتي سول در اين منطقه خاك هايي هستند كه در ابتداي تكامل بوده و افق هاي B، كلسيك و كمبيك در آنها ديده مي شود.