مقاله تاثير پندهاي انوشروان و بزرگمهر در گلستان سعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۹۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير پندهاي انوشروان و بزرگمهر در گلستان سعدي
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعدي
مقاله انوشروان
مقاله بزرگمهر
مقاله فرهنگ ايران قبل از اسلام
مقاله فرهنگ عربي اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزيان پور وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از صاحب نظران چون علامه قزويني، فروزانفر، خزائلي و … دستمايه انديشه هاي سعدي را در آثار شاعران عرب جستجو كرده اند. حسينعلي محفوظ در تحقيق مفصلي مدعي است كه سعدي بن مايه هاي فكر و انديشه خود را از مضامين شاعران عرب به ويژه متنبي گرفته است. در اين گيرودار مدافعان سعدي با طرح مسايلي چون توارد، طبع آزمايي، و برشمردن انگيزه هاي انساني و عالي و نيز معاني ارجمند و … در آثار سعدي، به دفاع از شيخ شيراز پرداخته اند.
شيوه اين مقاله از لوني ديگر است، زيرا با ورق زدن تاريخ به زماني عقب تر از عهد عباسي، در جستجوي مضامين فكري گلستان سعدي در فرهنگ باستاني ايران هستيم. در اين تحقيق با ارايه بيش از ۴۰ شاهد كه در پژوهش هاي در دسترس و موجود به آن ها اشاره نشده، به منزله مشتي از خروار، نشان مي دهيم كه انديشمندان ما به جاي ذره بين انداختن در متون عربي و جستجوي سرچشمه هاي مضامين سعدي، اگر دست را سايه بان چشم كنند بسياري از اين حكمت ها را در فرهنگ ايران باستان خواهند يافت.