مقاله تاثير چرخه هاي متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلي، فسفر و نيتروژن آلي و معدني محلول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير چرخه هاي متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلي، فسفر و نيتروژن آلي و معدني محلول
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک و مرطوب شدن
مقاله نيتروژن
مقاله کربن و فسفرآلي محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: حلاج نيا اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني حديثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چرخه هاي خشک و مرطوب شدن خاک جز تنشهاي محيطي هستند که خصوصيات فيزيکي، بيولوژيکي و شيميايي خاک را تحت تاثير قرار مي دهند. همه اين اثرات در نهايت بر روي چرخه عناصر غذايي در خاک تاثير گذار است. بررسي تاثير چرخه هاي خشک و مرطوب شدن خاک بر چرخه عناصر غذايي، از يک طرف از جنبه تغذيه گياه و حاصلخيزي خاک و از طرف ديگر از جنبه مسایل زيست محيطي حایز اهميت مي باشد. در اين تحقيق تاثير يک، دو، سه، چهار و پنج چرخه خشک و مرطوب شدن طي ۲۵ روز، بر مقدار کربن آلي محلول (DOC)، فسفر آلي محلول (DOP) و شکل هاي فراهم نيتروژن در خاک شامل مجموع نيترات و نيتريت و آمونيوم، در دو نمونه خاک آلفي سول در قالب طرح پايه کاملا تصادفي براي هر خاک، با سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش تعداد چرخه هاي خشک و مرطوب شدن، در هر دو خاک مقدار کربن آلي، فسفر آلي و معدني و همچنين آمونيوم در محلول خاک، نسبت به تيمار دایما مرطوب کاهش پيدا کرد. کاهش مقدار کربن و فسفر آلي محلول نشان دهنده افزايش معدني شدن کربن و فسفر آلي محلول است. مقدار نيتروژن آلي محلول پس از سه و چهار چرخه خشک و مرطوب شدن، در خاک ۱ و ۲ کاهش پيدا کرد و سپس در تيمار پنج چرخه خشک و مرطوب شدن به بيشترين مقدار رسيد.