مقاله تاثير چهار غذاي مختلف بر برخي شاخص هاي زيستي لارو و شفيره بالتوري سبز،Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.:Chrysopidae)، در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۸۶ تا ۴۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير چهار غذاي مختلف بر برخي شاخص هاي زيستي لارو و شفيره بالتوري سبز،Chrysoperla carnea (Steph.) (Neur.:Chrysopidae)، در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بالتوري سبز
مقاله شاخص هاي زيستي
مقاله شته سبز پنبه
مقاله شپشك آردآلود مركبات و بيد غلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بري ديزج مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: سرايلو محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري علي
جناب آقای / سرکار خانم: پهلواني محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: جوينده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير چهار غذاي مختلف (تخم بيد غلات، لاشه  حشرات كامل بيد غلات، شته  سبز پنبه و شپشك آردآلود مركبات) در قالب يك طرح كاملا تصادفي با ۵۰ تكرار بر برخي از شاخص هاي زيستي لارو و شفيره  بالتوري سبز،Chrysoperla carnea (Steph.) ، مورد بررسي قرار گرفت. تخم هاي جمع آوري شده بالتوري سبز از مزارع گوجه فرنگي و كدو بعد از تفريخ به منظور خالص سازي، ۵ نسل متوالي روي تخم شب پره مديترانه اي آرد،(Zell.) Anagasta kuehniella، پرورش يافتند. لاروهاي به دست آمده به صورت انفرادي و در دماي ۱±۲۷ درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي ۵±۶۰ درصد و دوره نوري ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريكي نگهداري و با طعمه هاي مورد نظر تغذيه شدند. نتايج نشان داد كه تغذيه از تخم بيد غلات و شته سبز پنبه، Glover Aphis gossypii سبب كاهش طول دوره لاروي و شفيرگي، افزايش وزن لارو و شفيره و نيز كاهش ميزان مرگ و مير لاروها در مقايسه با لاشه حشرات كامل و شپشك آرد آلود مركبات،(Risso)  Planococcus citri مي شود و بنابراين جهت پرورش بالتوري سبز مناسب تر تشخيص داده شدند. نامطلوب بودن حشرات كامل بيد غلات از نظر فيزيكي (مانند وجود فلس روي بدن) و يا چسبناك بودن سطح بدن پوره هاي شپشك آردآلود مركبات سبب ناتواني لاروها در تغذيه از آنها شده در نتيجه، دوره لاروي شكارگر طولاني تر و ميزان مرگ و مير آنها افزايش يافت. بنابراين به عنوان غذاي مناسب براي پرورش انبوه شكارگر تشخيص داده نشد.