مقاله تاثير کاربرد اسيدآسکوربيک و کلريد کلسيم بر خواص کيفي و ماندگاري ميوه تازه بريده سيب زرد لبناني (گلدن دلشيوز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثير کاربرد اسيدآسکوربيک و کلريد کلسيم بر خواص کيفي و ماندگاري ميوه تازه بريده سيب زرد لبناني (گلدن دلشيوز)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب تازه بريده
مقاله قهوه اي شدن آنزيمي
مقاله اسيدآسکوربيک
مقاله کلريدکلسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجدي وحيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مشکلات اساسي در توليد و نگهداري محصولات تازه بريده، قهوه اي شدن آنزيمي مي باشد. به منظور جلوگيري از قهوه اي شدن آنزيمي و حفظ ويژگي هاي کيفي سيب هاي تازه بريده زرد لبناني اين تحقيق با استفاده از کلريدکلسيم (با غلظت هاي ۰ و۱%) و اسيدآسکوربيک (با غلظت هاي ۰، ۵٫۰ و ۱%) انجام گرفت. ميوه هاي شاهد با آب مقطر تيمار شدند. ميوه هاي تازه بريده بعد از انجام تيمارها، بسته بندي و در سردخانه با دماي ۲٫۵ درجه سانتي گراد با رطوبت نسبي ۹۰-۹۵% به مدت ۱۴ روز نگهداري شدند. ويژگي هاي کيفي ميوه ها در روز اول و نيز بعد از روزهاي ۷ و ۱۴ انبارماني مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان دادند که هر دو تيمار به طور معني داري از قهوه اي شدن آنزيمي جلوگيري نمودند .(P<0.05) همچنين هر دو تيمار، فنل کل و محتواي ويتامين ث ميوه ها را به شکل معني داري تحت تاثير قرار دادند اما بر محتواي مواد جامد محلول اثر معني داري نداشتند. تيمار ترکيبي اسيدآسکوربيک و کلريدکلسيم اثر معني داري بر اسيديته قابل تيتراسيون داشتند.