مقاله تاثير کشت تاخيري بر شاخص هاي فيزيولوژيکي ارقام کلزا (Brassica napus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۵۲ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير کشت تاخيري بر شاخص هاي فيزيولوژيکي ارقام کلزا (Brassica napus)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله ماده خشک کل
مقاله سرعت رشد محصول
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله سرعت اسيميلاسيون خالص و عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهدشتي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: مجدنصيري بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي واکنش هاي فيزيولوژيکي ۹ رقم کلزا به تاخير در کاشت، آزمايشي در سال زراعي ۸۵-۸۴ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي کبوترآباد اصفهان، به صورت طرح کرتهاي يک بار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي اجرا شد. کرت هاي اصلي شامل دو تاريخ کاشت (۵ مهر به عنوان کاشت معمولي و ۵ آبان به عنوان کاشت تاخيري) و کرت هاي فرعي شامل گونه هاي کلزاي معمولي (شامل Hyola 401 ,Hyola 330 ,Option 500 ,Sargol RGS003, Zarfam, Opera, Slm 046, Modena) بودند. تاخير در کاشت موجب کاهش ميزان تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ شد، ولي بر سرعت اسيميلاسيون خالص تاثيري نداشت. ارقام Zarfam  و  Slm046  بيشترين ميزان تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ را به خود اختصاص دادند، ولي بيشترين ميزان مربوط به رقم Opera  بود. کمترين ميزان تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ و سرعت اسيميلاسيون خالص را رقمOption500  به خود اختصاص داد.