مقاله تاثير کلشيسين روي قطر هسته، عملکرد و برخي صفات مورفولوژيک قارچ صدفي (Pleurotus ostreatus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثير کلشيسين روي قطر هسته، عملکرد و برخي صفات مورفولوژيک قارچ صدفي (Pleurotus ostreatus)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي پلوئيدي
مقاله کلشي سين
مقاله قارچ صدفي
مقاله قطر هسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي گل تپه ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ صدفي (Pleurotus ostreatus) خوراکي، صنعتي و دارويي است. در اين مطالعه از کلشيسين براي ايجاد اتو پلي پلوئيدي در قارچ خوراکي صدفي استفاده شد. به منظور توليد ميسليوم ابتدا اسپور قارچ در محيط کشت MEA کشت داده شد. به منظور اعمال تيمار کلشيسين، ميسليوم هاي حاصل در محيط کشت مايع زاپکس حاوي گلوکز و پپتون کشت شد. سپس محلول کلشيسين با نسبت هاي ۰٫۳، ۰٫۱، ۰٫۰۵ و ۰% (شاهد) به آن اضافه شد. به منظور مطالعه ميکروسکوپي قطر هسته ميسليوم هاي تيمار شده با کلشيسين، ميسليوم ها با محلول سافرانين او رنگ آميزي شدند و قطر آنها با استفاده از ميکروسکوپ نوري معکوس اي ايکس۱۷۰ و دوربين ديجيتالي د پ ۵۰ مورد بررسي قرار گرفت. قطر هسته ميسليوم هاي تيمار شده با کلشيسين در مقايسه با شاهد تفاوت هاي قابل ملاحظه اي را نشان داد. اين افزايش قطر هسته نشان دهنده افزايش DNA هسته اي و ايجاد اتوپلي پلوئيدي است. از ميسليوم هاي حاصل اسپان تهيه شد و براي ارزيابي برخي صفات مهم از اسپان هاي حاصل براي مايه کوبي کاه گندم استفاده شد. بعد از شروع مرحله ميوه دهي عملکرد، رنگ، طعم و طول پايه و قطر کلاهک اندازه گيري شد. افزايش عملکرد به ميزان ۸۲% نسبت به شاهد و افزايش قطر کلاهک و طول پايه مشاهده گرديد.