مقاله تاثير کود زيستي نيتراژين و سطوح مختلف کود اوره بر صفات فيزيولوژيک و عملکرد بيولوژيک ذرت هيبريد ۷۰۴ در مناطق نيمه خشک سرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۴۰۳ تا ۴۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير کود زيستي نيتراژين و سطوح مختلف کود اوره بر صفات فيزيولوژيک و عملکرد بيولوژيک ذرت هيبريد ۷۰۴ در مناطق نيمه خشک سرد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله عملکرد بيولوژيک
مقاله کلروفيل
مقاله نيتراژين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: باصر سحر
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشير عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير کود زيستي نيتراژين و سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد بيولوژيک ذرت آزمايشي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي اجرا شد. تيمارها شامل ۶ سطح کود اوره (صفر، ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار) و دو سطح نيتراژين بود. بر اساس نتايج، با کاربرد نيتراژين، شاخص سطح برگ ذرت از ۲٫۴ به ۲ در حالت عدم کاربرد نيتراژين کاهش يافت. بيشترين شاخص سطح برگ برابر ۳٫۴ به تيمار کاربرد نيتراژين توام با کاربرد ۶۰ کيلوگرم در هکتار اوره اختصاص داشت. تيمار کاربرد نيتراژين توام با مصرف ۱۲۰ کيلوگرم در هکتار کود اوره بيشترين شاخص ميزان کلروفيل را داشت. سطوح ۱۵۰، ۱۲۰ و ۹۰ کيلوگرم در هکتار کود نيتروژنه به ترتيب با دارا بودن ۲۱۲، ۲۰۲ و ۱۹۱ گرم در مترمربع وزن خشک بلال با بقيه تيمارها اختلاف معني دار داشتند. وزن بلال تيمار تلقيح بذر با نيتراژين افزايش ۱۰ درصدي را در مقايسه با تيمار عدم تلقيح با نيتراژين داشت. عملکرد بيولوژيک ذرت از تلقيح بذر با نيتراژين و سطوح مختلف کود اوره تاثيرپذير بود. بيشترين عملکرد بيولوژيک ذرت معادل ۲۷ تن در هکتار به تيمار کاربرد ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار کود اوره اختصاص داشت. در زراعت ذرت علوفه اي مي توان با کاربرد کود زيستي نيتراژين و مصرف ۱۵۰ کيلوگرم کود اوره در هکتار عملکرد را بهبود داد.