مقاله تاثير گيرنده هاي موسکاريني ناحيه هيپوکامپ پشتي بر يادگيري وابسته به وضعيت کانابينوييدها در مدل يادگيري اجتنابي مهاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير گيرنده هاي موسکاريني ناحيه هيپوکامپ پشتي بر يادگيري وابسته به وضعيت کانابينوييدها در مدل يادگيري اجتنابي مهاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانابينوييدها
مقاله فيزوستيگمين
مقاله اسکوپولامين
مقاله يادگيري وابسته به وضعيت
مقاله يادگيري اجتنابي مهاري
مقاله موش هاي کوچک آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثر آگونيست و آنتاگونيست گيرنده موسکاريني در يادگيري وابسته به وضعيت القا شده توسط WIN55, 212-2  مورد بررسي قرار گرفت. روش اجتنابي مهاري (غير فعال) با مدلStep – down براي بررسي حافظه در موش هاي آزمايشگاهي بکار گرفته شد و حافظه جانور ۲۴ ساعت بعد از آموزش مورد بررسي قرار گرفت. تزريق درون مغزي آگونيست گيرنده هاي کانابينوييديWIN55, 212-2 ، (۱ mg/mous ،۰٫۵ ) در روز آموزش به تخريب حافظه حيوانات منجر شد. تخريب حافظه اي که با بکاربردن مقدار موثر WIN55, 212-2 (1 mg/mous) در روز آموزش ايجاد شد با بکارWIN55, 212-2 ، (۱ mg/mous ،۰٫۵) در روز آزمون از بين رفت و حافظه به حالت عادي برگشت که نشان دهنده اين مي باشد که WIN55, 212-2 مي تواند يادگيري وابسته به وضعيت ايجاد کند. بکار بردن فيزوستيگمين (مهار کننده استيل کولين استراز) به تنهايي در روز آزمون تاثيري برروي حافظه نداشت، اما بکاربردن آنتاگونيست گيرنده موسکاريني، اسکوپولامين (۴ µg/mouse) در روز آزمون به تنهايي مي تواند باعث تخريب حافظه شود. تخريب حافظه اي که با بکاربردن مقدار موثر WIN55, 212-2 (1 mg/mous) در روز آموزش ايجاد شده بود بطور کامل با بکاربردن فيزوستيگمين (۱ ,۴ mg/mous) و اسکوپولامين (۴ mg/mous) در روز آزمون برگردانده مي شود. بعلاوه استفاده همزمان از مقادير غير موثر WIN55, 212-2 (0.25 mg/mous) و اسکوپولامين (۱ mg/mous) قادر به برگرداندن حافظه تخريب شده با WIN55, 212-2 (1 mg/mous) در روز آموزش مي باشند. نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهند که گيرنده هاي موسکاريني ناحيه هيپوکامپ در يادگيري وابسته به وضعيت القا شده توسط WIN55, 212-2 نقش دارند.