مقاله تاثير ۸ هفته تمرينات اصلاحي بر اختلالات عضلاني – اسکلتي کارگران کارخانه لعابيران با مداخله ارگونومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۳۱۶ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير ۸ هفته تمرينات اصلاحي بر اختلالات عضلاني – اسکلتي کارگران کارخانه لعابيران با مداخله ارگونومي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات عضلاني- اسکلتي
مقاله ارگونومي
مقاله تمرينات اصلاحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما نادر
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئي چي عفت
جناب آقای / سرکار خانم: رياستي فاديا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات عضلاني- اسکلتي مرتبط با کار به عنوان يکي از مشکلات اصلي سلامتي و ناتواني در محيط کار در جهان و به ويژه در جوامع در حال توسعه محسوب مي گردد. هدف از تحقيق حاضر، بررسي تاثير ۸ هفته تمرينات اصلاحي بر اختلالات عضلاني- اسکلتي کارگران کارخانه لعابيران با مداخله ارگونومي بود.
روش ها: تعداد ۹۱ نفر از کارگران کارخانه لعابيران در تحقيق حاضر شركت نمودند. براي مطالعه شيوع اختلالات عضلاني- اسکلتي از پرسش نامه نورديک استفاده شد. پس از ارزيابي هاي اوليه از ۹۱ نفر كارگر كارخانه، تعداد ۳۱ نفر از آن ها که داراي اختلالات عضلاني- اسکلتي بودند، به عنوان نمونه هاي تحقيق انتخاب و به مدت ۸ هفته (هفته اي سه جلسه تمرين و هر جلسه به مدت ۴۵ الي ۹۰ دقيقه) در برنامه ويژه تمريني شرکت داده شدند.
يافته ها: بيشترين ميزان شيوع اختلالات عضلاني- اسکلتي مربوط به نواحي کمر (۳٫۲۶ درصد)، شانه (۹٫۱۸ درصد) و زانو (۱۷ درصد) بود (P<0.05). پس از ۸ هفته تمرينات اصلاحي، بهبودي قابل ملاحظه اي در ميزان اختلالات عضلاني- اسکلتي نواحي کمر، شانه، گردن و دست/ مچ دست مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: از نتايج اين تحقيق چنين بر مي آيد که کارگران كارخانه لعابيران از اختلالات عضلاني- اسکلتي به نسبت بالايي رنج مي بردند و تمرينات اصلاحي در بهبود و کاهش شدت اختلالات عضلاني- اسکلتي آن ها موثر بود. بنابراين براي كاهش خطر اختلالات عضلاني- اسکلتي تمرينات اصلاحي توصيه مي گردد.