مقاله تاثير Thiobacillus و Aspergillus برفراهمي فسفر از خاک فسفات غني شده با گوگرد و ورمي کمپوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثير Thiobacillus و Aspergillus برفراهمي فسفر از خاک فسفات غني شده با گوگرد و ورمي کمپوست
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک فسفات
مقاله مواد آلي
مقاله فسفر محلول در آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي آريا مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: حق نيا غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي كلايه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فتوت امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از مطالعات نشان مي دهد که استفاده مستقيم از سنگ فسفات به عنوان منبع تامين فسفر براي گياهان چندان مناسب نبوده و کارایی لازم را ندارد. تلقيح خاک فسفات با باکتري Thiobacillus و ديگر ريز جانداران حل کننده فسفات و يا استفاده از گوگرد و ماده آلي مي تواند سبب افزايش فراهمي فسفر از خاک فسفات شود. در اين مطالعه آزمايشي با آرايش فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي با ۱۲ تيمار و سه تکرار به شرح زير اجرا گرديد: تيمارهاي آزمايش در برگيرنده گوگرد در سه سطح صفر(S0))،(۱۰ (S1) و۲۰ (S2) درصد ورمي کمپوست کود گاوي در دو سطح صفر (V0)) و ۱۵ درصد ((V1) و دو سطح تلقيح (باکتري Thiobacillus و قارچ Aspergillus (BF) و بدون تلقيح (C) )انجام شد. فسفر محلول در آب و pH پس از ۱۵ و۶۰ روز نگهداري نمونه ها در شرايط آزمايشگاهي اندازه گيري شد. نتايج حاصل از ازمايش نشان داد روند تغييرات مقدار فسفر محلول در اب در طول دوره انکوباسيون افزايشي بود و بيشترين کاهش pH و افزايش فسفر محلول در آب در تيمار ۲۰ درصد گوگرد، ۱۵ درصد ورمي کمپوست و تلقيح با باکتري Thiobacillus و قارچ Aspergillus و کمترين تغييرات pH و فسفر محلول در آب نيز در تيمار شاهد مشاهده شد.