سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان محمود اقدمی – دانشگاه پیام نور میاندوآب

چکیده:

در ساخت لیزرهای سولیتون کاواک مبتنی بر میکرومشدد VCSEL با جاذب اشباع پذیر، انتخاب دقیق مواد نیم رسانای بکار رفته و مقادیر پارامترهای فیزیکی آنها امری حیاتی است که آهنگ بازترکیب غیرنوری حاملین از مهمترین آنهاست. در این کار تئوری مبتنی بر شبیه سازی، پایداری سولیتونها و تاثیر پدیده واهلش غیرنوری حاملین بررسی گردیده است. نتایج حاکی از وجود دوحد مرزی بالا و پائین در آهنگ فروافت غیرنوری در محیط جاذب است، که فراسوی هر یک از آنها، دونوع مختلف ناپایداری در سولیتونها بوجود می آید.