سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا طوسی پناه – شرکت توانیر

چکیده:

تجربیات حاصل از بهره برداری خطوط انتقال نیروی هوایی با ولتاژهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت شبکه سراسری بهم پیوسته کشور نمایانگر این مدعا است که مشکلات ناشی از آلودگی در بسیاری از این خطوط بهره برداری را دچار مخاطره نموده است، این مشکلات بویژه در نواحی مرطوب مانند بندرعباس و بوشهر اثرات مختل کننده در امر بهره برداری را موجب شده و انگیزه بررسی همه جانبه ای را در مورد تاثیرات مختلف و راههای مقابله با آن بوجود آورد که نتیجه آن مندرجات این مقاله است . در این زمینه عملکرد مطمئن مقره ها در دوران بهره برداری تحت شرایط اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی و رعدو برق، در فرکانس قدرت، در اضافه ولتاژهای موقتی، نیروهای مکانیکی وارده توسط هادیها، با دو ارتعاشات هادیها و بالاخره در برابر آلودگیهای محیط اطراف و رطوبت هوا مورد مطالعه قرار گرفت و حتی المقدور آزمایشات مورد نظر انجام گردید و رفتار مقره های از انواع مختلف ( استاندارد وضدمه ) و نیز از جنس مختلف ( شیشه و چینی ) در زنجیره های آویزی و کششی بررسی گردید، همچنین رفتار این مقره ها در شرایط مختلف طبیعی و آزمایشگاهی با آلودگیهای با درجات متفاوت از حیث مقدار و نوع ترکیب متشکله مطالعه شد که مقدار نمک معادل و ماده نا محلول و درجه رطوبت از عوامل موثر تولیدکننده مشکلات مربوطه اند . ضمنا " تاثیرات مولد فرسایش و پیری در عایق مقره و خورندگی قطعات فلزی آن نیز مورد بررسی قرار گرفت و راههای مقابله با آن مطالعه گردید . سیمهای محافظ، هادیهای فازها و ملحقات زنجیره مقره، فولاد برجها و سیمهای زمین نیز هر یک بگونه ای از آلودگیهای مختلف محیط تاثیر پذیر بوده و آسیب می بینند که باید برای یافتن راه های مقابله با مشکلات ناشی از آن مورد بررسی قرار می گرفتند که در این مقاله به شکل خلاصه تر به آن توجه گردیده است .