سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر ابولقاسمی – شرکت برق منطقه ای اصفهان
سیدرسول حسینی – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

آلودگی های موجود در شهرها و مناطق صنعتی، آلودگی های صحرایی، آلودگی های ساحلی و ترکیب بعضی از این آلودگی ها در برخی موارد یکی از عوامل مؤثر در کاهش قابلیت اطمینان عناصر خطوط انتقال و تویع نیرو می باشد . این آلودگی ها در شرایط عادی بتدریج روی قسمتهای مختلف خطوط رسوب نموده و موجب ایجاد تغییرات و یا ترکیباتی می گردند که نهایتاً منجر به افت مشخصات الکتریکی و مکانیکی تجهیزات شده و یا در شرایط بارش باران در قطرات باران حل شده و بصورت بارانهای اسیدی باعث حفره دار شدن آنها می گردد . انواع دیگر خوردگی مانند خوردگی یکنواخت، خوردگی گالوانیکی، خوردگی شیاری و خوردگی تنشی و غیره از جمله عوامل اصلی دیگر مؤثر در کاهش عمر مفید و کاهش قابلیت اطمینان عناصر خطوط می باشند .
در بین عناصر خطوط هادی ها و ایزولاتورها به علت ماهیت ساختاری خاص آنها در مقابل آلودگی و انواع خوردگی آسب پذیرتر می باشند .
قسمتهای فلزی داخل خاک مانند قطعات استاب فوندانسیون تیپ GRILLAGE اجزا “ سیستم آرتینگ وغیره بعلت سرعت خوردگی بیشتر در خاک و تأثیر املاح خورنده موجود درخاک مانند یون کلر و سایر یونهای خورنده بر روی آنها و همچنین تأثیر املاح خورنده سولفات موجود درخاک روی بتن نیز در معرض آسیب های بیشتری می باشند . جریان های نشتی و القایی در قسمت های فلزی تجهیزات خطوط در صورتیکه الکترولیتی موجود باشد باعث خوردگی گالوانیکی می گردد . الکترولیت میتواند هوای آلوده و مرطوب و یا خاک و غیره باشد . در هر صورت علیرغم وجود انواع آلودگی وعوامل خورنده محیط می توان روشهای حفاظتی مناسب را متناسب با نوع تجهیزات و شرایط محیطی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی بقسمی در رابطه با مراحل مختلف طراحی، انتخاب تجهیزات، ساخت، حمل، نصب و بهره برداری عناصر خطوط انجام داد که متضمن افزایش عمر آنها و بعبارت دیگر تأمین کننده قابلیت اطمینان لازم در طول عمر مفید در نظر گرفته شده بوده باشد . بحث مقاله حاضر بررسی تأثیرات مخرب آلودگی و خوردگی روی قابلیت اطمینان عناصر خطوط انتقال و توزیع نیرو و ارائه روشهای حفاظتی با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده و تجربیات موجود در شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد .