سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود خانی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمد صادقی یزدانخواه –

چکیده:

با افزایش رو به رشد استفاده از سیستمهای تولید پراکنده، انتظار می رود که در آینده این سیستمها سهم قابل توجهی از تولید توان در شبکه را به عهده بگیرند. ولی اتصال این سیستمها به شبکه، عملکرد شبکه را تحت تاثیر قرارمی دهد. بنابراین جهت عملکرد صحیح شبکه، باید تاثیر اتصال این سیستمها بررسی شود و مشکلات بوجود آمده ارزیابی شده و راه حلهای ممکن برای برطرف کردن این مشکلات ارائه شود. با توجه به اینکه سیستمهای تولید پراکندهاساسا به سیستم توزیع وصل می شوند، موجب تغییرات اساسی در عملکرد این سیستمها می شوند. همچنین با افزایش میزان توان تولیدی سیستمهای تولید پراکنده، اتصال این سیستمها به شبکه، علاوه بر سیستم توزیع، در سیستم انتقالنیز تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله ابتدا تاثیرات اتصال سیستمهای تولید پراکنده روی سیستم توزیع بطور مفصلمطالعه شده است و سپس تاثیر اتصال این سیستمها با میزان تولید بالا روی سیستم انتقال، با استفاده از شبیه سازی بررسی شده است.