سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ارجمند مهربانی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی شیمی
مهرداد علی بوری – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی شیمی
قدرت ا… سمیع – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

روشهای کاهش گاز CO در واحد آهک پزی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در این مقاله مورد بررسی قرارگرفته است . احتراق ،مشعل ، سرعت دوران کوره دوار و هوای اضافی برای احتراق از جمله پارامترهای موثر بر میزان تولید گازCOدرون کوره هست ند. با افزایش بیش از حد مقدار سوخت ، مقدار گازCO تولیدی و اتلاف انرژی افزایش می یابد .افزایش بیش از اندازه هوای اضافی موجب زیاد شدن حجم گازهای موجود در کوره می شود و خروج آنها را با مشکل مواجه می کند که من جر به افزایش تولید گازCOمی شود .برای کاهش گاز ،CO باید میزان چرخش کوره متناسب با مقدار آهک تولیدی ، زاویه شیب مشعل در کوره و مقدارهوای اولیه مخلوط شده با سوخت در مشعل تنظیم گردند