سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدصادق تقوی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده مهندسین مکانیک
مهرزاد شمس – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده مهندسین مکانیک
فرهنگ دانشمند – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده مهندسین مکانیک

چکیده:

در کار حاضر اثرات برهم کنش سیال-جامد و خواص فیزیکی و هندسی لوله بر فرکانس های طبیعی ارتعاش لوله ها بررسی شده است. به این منظور، لوله به شکل یک پوسته استوانه ای نازک با طول بینهایت مدل سازی شده و از معادلات دینامیکی پوسته برای حل مساله استفاده شده است. همچنین مقایسه اس بین فرکانس های طبیعی لوله مستغرق و پر شده از سیال و لوله ای که در خلا قرار دارد به ازای ضخامت های مختلف پوسته صورت گرفته است. در حالتی که داخل و خارج پوسته خلا باشد دو فرکانس طبیعی به ازای هر دو مود ارتعاشی مشاهده می شود که هر دو حقیقی هستند؛ لیکن برای یافتن مقادیر فرکانس های طبیعی استوانه مستغرق و پر شده از سیال باید به جستجوی آنها در صفحه مختلط پرداخت.