سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد روشنفکرراد – مهندس مشاور برق و الکترونیک و عضو کمیته فنی تکنولوژی های انرژی

چکیده:

مقاله بعد از مقدمه ای تاریخچه گونه از دست یابی به ماشین ها و سوختهای فسیلی و تکنولوژیهای مربوط به آنها به روند داخلی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی تا سال ۱۳۷۵ و بعد از بیانی مختصر از وضعیت انرژی در بخش صنعت، تعریفی هر چند مجمل از شدت انرژی و وضعیت آن در کشور پرداخته است . عوامل ساختاری تکنولوژی موثر در هر رویکرد انرژیتیکی در صنعت که عمدتا مشتمل بر شدت انرژی در صنعت کشور، ساختار توزیعی انرژی در صنایع، و تاثیرات تکنولوژیکی آنها را در انرژی بری، کارآئی ها و بازدهی ها، منابع، تکنولوژیهای بهره برداری، انواع صور انرژی ها در مراحل مختلف صنعتی و مقادیر مصرفشان برای تولید کالا و خدمات و تکنولوژی سوخت ها، پرداخئه و در پایان با جمع بندی لازم پیشنهاداتی مبتنی بر : بهینه سازی های تکنولوژیکی درجهت افزایش کارآیی انرژی ها و جلوگیری از تلفات، و استفاده بهینه تر و مناسب تر آنها را داشته است