سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس رضایی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید ب
جواد طایی – دانشجوی دکتری دانشگاه زابل
مهرانگیز جوکار – دانشجوی دکتری دانشگاه زابل
مهدی تقی زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه زابل

چکیده:

یکی از عوامل مهمی که تولید محصولات کشاورزی را در نواحی خشک محدود می سازد، کمبود آب است. بنابراین امروزه استفاده از آب های غیر متعارف در کشاورزی مورد توجه قرا ر گرفته است. استفاده مجدد از فاضلاب شهری به عنوان یکی ازمنابع غیر متعارف آب است که می تواند برای تولیدات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. برخی الاینده های موجود درپساب ها باعث بروز نگرانی هایی درموردآلودگی محیط زیست شده اند.. باشناختپیامدهای زیست محیطی ناشی از پساب های فاضلاب در اکوسیستم های زراعی، میتوان به نحوه مدیریت صحیح استفاده از این منبع عظیم آبی دست یافت. در این پژوهش برخی از تاثیرات زیست محیطی ناشی از کاربرد فاضلاب در کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.