سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاوه طالبی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

صدمات و آسیبهای زیست محیطی عملیاتهای اکتشافی صنایع نفت و گاز بسیار گسترده می باشد و معمولاً نمی توان کشوری یافت که با داشتن تاریخچه ای نسبتاً طولانی در امر اکتشافات دریایی ذخایر هیدروکربنی، تحت تاثیر اثرات پیش بینی نشده این گونه فعالیتها قرار نگرفته باشد. صنعت ماهیگیری معمولاً اولین بخشی است که تحت تاثیر این گونه عملیاتهای اکتشافی قرار می گیرد. این تاثیر ناشی از آسیبهای وارد بر ارگانیسمهای دریایی در نتیجه عملیات لرزه نگاری می باشد کهگستره ای از اختلال در جهت یابی و جستجوی غذا تا آسیبهای فیزیکی و مرگ را شامل می شود. از آنجا که سرزمین ما به عنوان یکی از کشورهای دارای ذخایر عظیم نفتی مطرح میباشد و با توجه به پیشرفتهای چشمگیر در تکنیکهای اکتشافی و همچنین نیاز روزافزون دنیای امروز به منابع نفت و گاز و در نتیجه انجام عملیاتهای اکتشافی در نقاط مختلف از جمله مناطق دریایی، لذا نیاز می باشد که اثرات این گونه عملیاتها بر محیط زیست دریایی مورد بررسی قرار گیرد تا در حد امکان از آسیبهای احتمالی آنها جلوگیری به عمل آورد. در این مقاله تاثیرات عملیات لرزه نگاری بر رویارگانیسم های دریایی مورد بررسی قرار گرفته است تا با توجه به این نتایج بتوان با کمترین آسیب زیست محیطی، خواسته های صنعت صیادی و نفت و گاز را برآورده ساخت