سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احسان سوری – کارشناس ارشد استخراج معدن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
پونه عطاپور – دانشجوی کارشناسی استخراج معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و در هم پیچیده ای از اجزا و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است. این مجموعه طبیعت و موجودات زنده را در برگرفته بر فعالیتهای انسان تاثیر می گذارد و در ضمن از آن متاثر می شود امروزه دیگر نمی توان توقع داشته که همراه با توسعه صنعتی که از ملزومات پیشرفت علمی و اقتصادی بشر است. محیط زیست دست نخورده باقی بماند بلکه تقلیل آلودگی های و کاهش اثرات تخریبی آن در حدی معقول مورد نظر می باشد. توسعه و تحولات صنعتی امکانات رفاهی بسیاری را ایجاد نمده ولی مشکلات اجتماعی و زیست محیطی گونانگونی نیز به موازات آن برای انسان بوجود آمده است. بایستی توجه داشت که هر نوع توسعه ای از جمله تونل سازی به همراه اثرات منفی زیست محیطی دارای یکسری پیامدهای مفید و مثبت نیز می باشد که مستقیما در شرایط زندگی اجتماعی و ارتقاء سطح رفاه مردم و به خصوص ساکنین بومی تاثیرگذار است.