سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید گیلک – دانشجوی رشته کارشناسی ناپیوسته عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سجاد صنعتی منفرد – دانشجوی رشته کارشناسی ناپیوسته عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

ساختمانها در طول عمر مفید خود همواره در معرض عوامل فرساینده متعدد قرار دارند . بعضی از این عوامل از فبیل اثرات آب و هوا ، گرما و سرما ، حرارت و رطوبت ، ناشی از عوارض طبیعی اند و بعضی دیگر مانند طراحی ، مصالح و کیفیت اجرا ناشی از عوامل مصنوعند . بایدساختمانها را به عنوان بخش عظیمی از سرمایه ملی از خطرات این عوامل مخرب محفوظ و مصنون داشت .از جمله عواملی که کمتر ملموس بوده و به همین سبب در مورد آن کمتر بحث و بررسی شده ، صوت وا رتعاش و اثرات آن بر ساختمان وساکنان آن بوده است . عامل مزبور اثرات مستمر و در عین حال نامحسوسی بر ساختمان و ساکنان آن می گذارد ، لذا بررسی اثرات و ابعادآن می تواند مفید و موثر واقع گردد