سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

دکتر مهدی جمشیدیان – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مهدی یزدان شناس – دانشجوی دوره دکتر مدییت دانشگاه اصفهان

چکیده:

فساد اداری یکی از معضلات جدی بسیاری از کشورها در عصر حاضر می باشد که می تواند بخش های مختلف یک جامعه را متاثر سازد. توسعه اقتصادی بطور عام، و کارآفرینی بطور خاص، از حوزه هایی هستند که از این تاثیرات مصون نمی باشند. در این نوشتار، نقشی که فساد اداری در کارآفرینی ایفا می کند تبیین شده و طرق مختلف تاثیرگذاری فساد اداری بر کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرند در ابتدا بطور خلاصه مفهوم فساد اداری، علل و پیامدهای آن و نیز مقوله کارآفرینی و عوامل موثربر آن توضیح داده می شوند. سپس، رابطه فساد ادار و کارآفرینی و نحوه تاثیرپذیری کارآفرینی از فساد اداری بررسی می شوند. بررسی های این مقاله نشان می دهد که فساد اداری می تواند تاثیرات مثبت و یا منفی مددی بر کارآفرینی داشته باشد اما تاثیرات منفی و زیانبار آن بسیار شدیدتر هستند براین اساس، راهکارهایی برای مبارزه با فساد اداری ارائه می گردد. در نهایت، با توجه به روند فساد اداری در کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها، ضرورت اقدامی جدی و فراگیر برای مبارزه با فساد اداری توصیه می شود.