سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد علی بوری – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
ارجمند مهربانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
موهبت ا… رفاهی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

روشهای گوناگون کاهش گاز CO تولیدی در واحد آهک پزی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.از جمله پارامترهای موثر بر تولید گازCO ،وجود فیلترهای کیسه ای و افت مکش در طول مسیر سیستم فرآیندی است .برای مشخص کردن تاثیر افت مکش در تولید گازCO در نقاط مختلف فرآیند اندازه گیریهای فشار و سرعت انجام شد . ،مقدار زیادی از قدرت مکش گازهای احتراق به خاطر نفوذ هوا به سیستم از طریق منافذ و سوراخهای لوله های خنک کننده و همجنین جرم گرفتگی لول ه های خنک کننده و عوامل دیگراز بین می رود . فیلترهای کیسه ای موجود در مسیر بدرستی عمل نمی نماید. بخاطر عدم وجود هماهنگی در وارد نمودن ضربات فشاری هوا به کیسه ها، مکش کاهش می یابد .عدمCOمی باشد.