سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امیرعباس رصافی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
فرزاد جباری – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده:

در این مقاله تاثیرات افزودن نانو ذرات Airosil200 به مصالح سنگی، بر روی مشخصات مارشال نمونه های آسفالتی لایه توپکا (ماکزیمم بعد از مصالح ۰/۵ اینچ) مورد آزمایش قرار گرفته است. بیشترین تاثیر افزودن نانو ذرات Airosil200 ، بر روی مقاومت نمونه ها بوده و بر روی سایر پارامترها تاثیر خفیفیداشته است. مقاومت نمونه های محتوی ۰/۱۵۷ درصدنانو ذرات ، ۱۴/۴ درصد بیشتر از مقاومت نمونه های فاقد نانو ذرات بوده است. درحالتکلی نمونه های محتوی ۰/۱۵۷ درصد نانو ذرات، ازلحاظ مشخصات مارشال ، بهترین رفتار را ارائه نمودند. ساخت تمامی نمونه ها در درصد قیر بهینه (۵/۷ درصد) صورت پذیرفت.