سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید اسکندری – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت سوخت اتمی راکتورهای
حسین ادریس – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

حضور آستنیت باقیمانده در چدنهای سفید آلیاژی پر کروم بطور قابل ملاحظه ای خواص سایشی و مکانیکی این آلیاژها را تحت تاثیر قرار می دهد . از آنجا که عناصر آلیاژی چون Nb می تواند باعث تاثیر بر میزان آستنیت باقیمانده شود، لذا تحقیقی در راستای بررسی افزایش Nb و انجام عملیات حرارتی بر رویچدن آلیاژی پرکروم مربوط به شرکت ایران ذوب با ترکیب پایه % ٢/٢ C – % ١٦/٥Cr انجام شد . انجام آزمایشات مختلف ضربه، سختی سنجی، سایش، بررسی ساختارهای میکروسکوپی، بررسی سطوح سایش توسط میکروسکوپ الکترونی ) ) SEM ، آنالیز عنصری ) ) EDAX ، آنالیز فازی تفرق اشعه ایکس در این آلیاژها نه تنها باعث Nb نشان داد که حضور Image tool ( وبررسی آنالیز توسط XRD ) تشکیل کاربیدهای قلابی شکل NbC و تغییر مورفولوژی کاربیدهای یوتکتیک به کاربیدهای خرد شده می شود، بلکه باعث کاهش آستنیت باقیمانده در فاز مارتنزیت چدن های عملیات حرارتی شده می گردد که نتیجت اً منجر به بهبود خواص مکانیکی و سایشی این آلیاژهاگردید