سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی صالحی – گروه فیزیک دانشگاه یزد
سعید صادقیان – گروه فیزیک دانشگاه یزد

چکیده:

دراین مقاله سلولهایخورشیدی CdS/CdTe راکه تحت عملکرد محلولهای کلرید مختلف قرار می گیرند و سپس در هوا قبل از لایه نشانی اتصال پشتی باز پخت می شوند را مورد بررسی قرار می دهیم . سلولهائی که بازده بیشتری دارند، با استفاده از عملکرد محلول ساخته شده .اند اینگونه سلولها سپس با اندازه گیری خصوصیات چگالی جریان – ولتاژJ-V در دماهای مختلف، بازده کوانتمیQE ومشخصات ظرفِیت – ولتاژC-V مورد بررسی قرار می گیرند .