سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک علی نژاد – گروهمواد دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
شبنم باطبی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
سامی کرمانی – گروهمواد دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
علی حبیب زاده – گروهمواد دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثرافزودن یک درصد وزنی سلنیم برخواص ترموالکتریکی الیاژ نوع P باترکیب Bi2Te3-Sb2Te3 پرداخته شده همچنین این تاثیر درزمان مورد نظر برای عملیات حرارتی جهت رسیدن به مقادیر بهینه خواص ترموالکتریکی در دو حالت الیاژسازی به روش رشد کریستال ذوب منطقه ای و نیز تولید قطعات ترموالمنت به روش متالورژی پودر مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که افزوده سلنیم به طور کلی خواص ترموالکتریکی را بهبود بخشیده همچنین تغییر روش از ذوب منطقه ای به متالورژی پودر موجب کاهش زمان عملیات حرارتی جهت رسیدن به مقادیر بهینه ضریب سیبک و رسانش الکتریکی از ۱۷ ساعت به کمتر از ۱ ساعت شده است بکارگیری این روش در ساخت ترموالکتریک موجب کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت و استحکام بیشتر قطعات، سادگی و کاهش زمان تولید شده است.