سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

دشت فامنین- قهاوند- کبودراهنگ درشمال استان همدان واقع شده و ضخامت رسوبات سفره آبدار آن به حدود۱۰۰-۷۰متر م یرسد که بهره برداری از آن بیش از ظرفیت سفره بودهو سالیانه حدود۳-۲/۵متر افت درسطح آب این سفره وجود دارد. در طی ده سال اخیر حداقلحدود ۱۹ فروچاله ۱ کوچک و بزرگ در سطح دشت بوجودآمده که سبب نگرانی ساکنین دشت گردیده است.در این تحقیق پس از پیمایشها و اندازه گیریهای صحرایی، آنالیز نمونه ها و برآورد میزان دی اکسیدکربن آزاد ۲ انجام گرفته و مشخصات فروچاله ها شناسایی و ثبت گردیده است و از نتایج حاصله مشخص گردید که شرایط ویژه در سنگ بسترآهکی و وجود دی اکسید کربن بیشتراز ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر عامل اصلی توسعه کارست در منطقه است.همچنین وجود حفره های انحلالی بزرگ، مجاری آب، سیستم درز و شکاف وسیع در سنگ بسترو پمپاژ آب موجود در آنها عامل اصلی ایجاد فروچاله های منطقه بوده و عواملی چون ماسه شویی لایه ها، خروج گاز ازچاهها و افت سریع سطح آب زیرزمینی در تسریع وقوع فروچاله های منطقه دخیل هستند. لذا جهت جلوگیری از پدیده فوق بایستی اولاً از کف کنی و حفاری در سنگ بستر خودداری شود و ثانیاً جهت جلوگیری ازماسه شویی چاههای آب بایستی ازگراول پک ۳ مناسب استفاده شود وثالثاً تمامی چاههایی که درسنگ بستر حفاری شده وآبدهی بالایی دارند تعطیل شوند .