سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور لهراسبی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

استفاده ازسیستم اکسیداسیون H2O2 / Fe2+ مورد نظر قرارگرفت تاب دین وسیله تغییراتی Modification درساختمان زنجیره اسیدهای آمینه کولاژن ایجاد گردد تا درمرحله دباغی گیاهی ملکولهای تانین Tanine بتوانند بیشتر و یا سریعتر با کولاژن پیوند ایجاد نمایند دراین تحقیق تاثیر عصاره گیاهانی چون سماق بلوط و ممیوزا برروی پوست گاو درسطح آزمایشگاهی مورد مطالعه قرارگرفتند بدینترتیب استقامت حرارتی چرم Ts Shrinkage temperature که مهمترین فاکتور ارزیابی کیفیت دباغی می باشد حدود ۲تا۳ درجه سانتیگراد نسبت به حالت بدون اکسیداسیون بهبود یافت دراثر این سیستم اکسیداسیون گروه های فعال بیشتری بروی زنجیره اسیدهای آمینه کولاژن جهت پیوند با تانین ایجاد می شود که باعث بالا رفتن استقامت حرارتی چرم می گردد سطح چرم تولیدشده نیز افزایش یافته و رنگ آن تیره تر شد تیرگی رنگ چرم به سبب تاثیر یون آهنبا تانین بوجود می آید.