سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد ذبیحین پور – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور
حسین بذرافشان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مدل روش رابطه میان انتقال جرم با تغییرات پریود را بر حسب پر شدگی سطوح هم پتانسیل مشخص می سازد . ما در این مقاله با بررسی یک ستاره دوتایی گرفتی نیمه جدای مدل ) ) GO CYG و بر حسب داده های نورسنجی خود و دیگر راصدان یک پارادوکس در پیشگویی مدل روش را مشخص و روش حل آن پیشنهاد خواهیم داد