سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر ولی پورمطلق – مشهد، دانشگاه فردوسی، گروه مهندسی شیمی
حامد موسویان –
سیدعلی مرتضوی –

چکیده:

امروزه محصول زرشک با وجود کاربردها و خواص فراوان غذایی و دارویی اغلب تحت تاثیر فعالیتهای آبی، رشد میکروارگانیزمها، فعالیتهای آنزیمی وتغییر رنگدانه ها در نتیجه اکسیداسیون، کیفیت مطلوب خود را از دست داده و از ارزش آن کاسته می شود. بسته بندی نامناسب، یکی از مهمترین مشکلاتایجاد کننده عوامل فوق می باشد. در این پژوهش با توجه به مقاومت بسته های محتوی نانوذرات نقره در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسیژن و همچنینخاصیت میکروب کشی آنها، تاثیر این بسته ها در افزایش کیفیت و ماندگاری این محصول با دو نوع از بسته های پلی اتیلن رایج مورد مقایسه قرار گرفت.در این راستا مشخصه های میکروبی مختلف و رنگ دانه های زرشک، بررسی شدند. آزمایشات میکروبی بر اساس استانداردهای ملی ایران انجام شد و کاهش بار میکروبی بخصوص در مورد کپک و شمارش کلی باکتریها را برای نمونه های مربوط به بسته های محتوی نانوذرات نقره در مقایسه با نمونه هایمربوط به بسته های پلی اتیلن نشان دادند. بررسی رنگ ظاهری نمونه ها نیز به کمک نرم افزار فتوشاپ ۱و بر اساس میانگین رنگ قرمز و درصد روشناییعکسهای گرفته شده از دانه های زرشک انجام شد که مقایسه این مشخصه ها نشان داد که تقریباً در تمام هفته های آزمایش رنگ ظاهری نمونه های مربوطبه بسته های محتوی نانو ذرات نقره در مقایسه با نمونه های مربوط به بسته های پلی اتیلن از کیفیت بهتری برخوردار می باشند