سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید آشوری – گروه مهندسی الکترواپتیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرشته حاج اسماعیل بیگی – پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، تهران
مسعود کاوش تهرانی – گروه مهندسی الکترواپتیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد مهدی زاده – پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

در این مقاله تاثیر تغییر طول موج پرتو دمش بر میزان جذب و توان خروجی لیزر Nd:YAG که دمش آن توسط لیزر دیود و بصورت طولی انجام پذیرفته است بصورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. بیشینه توان خروجی لیزرNd:YAG 9.2وات است که به ازای توان ورودی ۲۰٫۳۷ وات حاصل شده است. بنابراین با رسیدن به شرایط بهینه بیش از ۴۵ درصد بازده برای خروجی لیزر Nd:YAG حاصل شده است.