سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
علی اصغر زرگرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی فرزادی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا صفاریان – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
به منظور بررسی تاثیرآشفتگی برتوزیع دما و شارش سیال در حوضچه جوش مدلسازی سه بعدی انجام شده است مدل سه بعدی از نمونه آلیاژهای آلومینیوم خالص ۱۰۵۰ و فولاد زنگنزن ۳۰۴ که به روش GTAW جوشکاری شده تهیه گردیده است با استفاده از حل معادلات حاکم برشارش سیال و انتقال گرما درحوضچه جوش و مناطق اطراف آن میدانهای دما و شارش سیال بدست می آید حل معادلات با استفاده از هر دو فرض جریان آشفته و ارام انجام میگیرد برای اعمال شرایط آشفتگی برمساله از مدل K-e استاندارد استفاده شده است بهمنظور بدست آوردن مرزحوضچه جوش از تکنیک آنتالپی – تخلخل کمک گرفته شده است شرایط مرزی مناسب مساله اعمال میگردد اثرات نفوذپذیری شدید آشفتگی باعث کاهش دربیشینه دما و سرعت میگردد نتایج نشان میدهد که شکل و ابعاد حوضچه جوش درفرایند مذکور با استفاده از جریان آشفته درتطابق بهتری با نتایج تجربی است. همچنین استفاده از این مدل اشفته درمورد آلیاژ الومینیوم نتایج بهتری را نسبت به فولاد ارایه کرده است.