سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه نصرتی – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
حسین امیرشاهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد موسوی شوشتری –
فیروز مهرمظاهری –

چکیده:

دراین تحقیق پارچه پنبه ای ابتدا با سطح فعالهای کاتیونیکی با پایه شیمیایی نمک چهارگانه آمین قبل از رنگرزی عمل شده است و سپس با رنگزاهای راکتیو یک عامله با تمایل ذاتی پایین رنگرزی گردیده است و تاثیر این مواد برروی خواص رنگپذیری کالا و همچنین ثباتهای نوری و شستشویی و مالشی بررسی شده است نتایج نشان میدهد که عملیات مقدماتی بوسیله این مواد باعث بهبود رنگپذیری پنبه می گردد و غلظت رنگزای باقیمانده در پساب کاهش می یابد درمورد ثباتها مشاهده گردید که ثبات شستشویی و مالشی بدون تغییر می ماند ولی ثبات نوری اندکی کاهش می یابد.