سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سام ذاکر – دانشگاه صنعتی امیرکبیرپلی تکنیک تهران
رویاسادات نیکجو – دانشگاه صنعتی امیرکبیرپلی تکنیک تهران
ابراهیم امیری – دانشگاه صنعتی امیرکبیرپلی تکنیک تهران
سیدحسین (حسام الدین) صادقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیرپلی تکنیک تهران

چکیده:

باتوجه به ساختارژئوفیزیکی خاک دراکثر مناطق برای انالیز سیستم زمین نمی توان ازیک مدل کاملا همگن برای خاک استفاده کرد لذا دراین مقاله بادرنظر گرفتن محیط خاک زمین بصورت یک محیط ناهمگن باساختارچندلایه به انالیز آن پرداخته ایم وچون باتوجه به پایین بودن رنج فرکانس قدرت و محدود بودن اندازه پست میتوان ازترم انتشاری موج الکترومغناطیسی مربوط به جریان روی ساختارشبکه زمین صرفنظر کرد میتوان میدان الکترومغناطیسی را به صورت یک میدان استاتیکی درنظر گرفت ازاین رو ازروش تصاویر استاتیکی برای انالیز سیستم زمین چندلایه بابکارگیری روش ممان استفاده شده است که موجب افزایش قابل توجه سرعت انالیز سیستم زمین درکنار دقت بسیارخوب آن گردیده است دراین مقاله سیستم زمین یک پست را درحالیکه شبکه زمین درلایه اول قراردارد و نیز برای شرایطی که روی سطح زمین ازماده دیگری مانند برف پوشیده شده است و شبکه زمین درلایه دوم قرارمیگیرد مطالعه می کنیم