سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره بادینلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار دانشکده عمران پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله نحوه رفتار گروه شمع در تماس با خاک (Piled Raft Foundation)، با استفاده از مدلسازی عددی تفاضل محدود و با در نظر گرفتن رفتار الاستوپلاستیک برای خاک ( مدل موهر کولمب)،‌توسط نرم افزار سه بعدی FLAC3D، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مقاله مطالعه چگونگی تاثیر متغیرهای هندسی گروه مشع، ( ابعاد سرشمع، ضخامت سرشمع و فرو رفتن سر شمع در خاک) بر توزیع تنش و نشست می باشد. این نوع مطالعات بمنظور دستیابی به شرایط هندسی بهینه در بکارگیری گروه شمع در تماس با خاک ضروری می باشد.